miércoles, 16 de mayo de 2012

SORTIDA AL MOSEU DE MATEMÀTIQUES


A les 8:45 vam quedar la classe del 2n A i B a L'Estació RENFE per agafar el tren i anar cap al moseu de matemàtiques a Sabadell.


A les 9:16 arribada a Sabadell,anem de camí al moseu on ens deixen temps per esmorçar,al cap d'una estona começem l'activitat al moseu.


Les primeres activitats son jocs d'estratègia (5 en concret) i els anirem rotan perquè tothom pugui jugar.


El 1er joc:Teniem que intercanviar les pocisions dels gats i els ratolins.Els animals poden avançar una casella o saltar per doble d'un animal de l'altre tipus,si la cosella següent esta buida.No poden tornar enrere.


El 2n joc:Era per a 2 jugadors.Es disposaven els 12 escuradents segons el dibuix on es representava una piramide.Al seu torn,cada jugador pot treure tots els escuradents que vol (mínim 1) D'UNA MATEIXA FILA.L'objectiu del joc es fer que el adversari es quedi amb l'ultim es quedi amb l'ultim escuradents.


El 3r joc:
Inversió:Es podien moure les fitxes d'una en una fent recorreguts per les caselles lliures.
Al final,les fitxes han de quedar en ordre decreixent.


El 4rt joc:Mateixa activitat que el segon.


El 5é joc:Les rajoles dudeny,col·locavem 8 fitxes seguides alternant el color (les ultimes dues caselles han de quedar bueides)L'objectiu era posar juntes les fitxes del mateix color,movent-les en parelles les dues caselles que queden buides. 
Es podia moure nomes fitxes adjacents i sense el color.


Ara com ja hem acabat el joc de pensar anem als jocs de tocar,aqui posu 4 exemples:


Calidoscopis plans:
Esculliem un dels calidoscopis plans,posavem uns dels polígons pintant que li corresponen ,teniem que observar el mosaic infinit que es genera i buscàvem aquell mosaic en el cartell.


Empaquetar cilindres:Teniem una caixa amb 3 compartiments on hi cabien 3x7 i 5x7 peces cilíndriques respectivament,si es posen de manera quadrangular.


Dins d'un quadrat:Formavem un quadrat amb 4 peces verdes fent servir totes les peces blaves teníem que formar:
-un quadrat
-un triangle
-un rectangle
-un trapezi
-un paral·lelogram
-una creu
Amb totes les peces verdes,balves u vermelles teníem que omplir l'interior del marc blanc i negre.
Joc del gratacels:Els nombres indicaven quants gratacels es veien des d'aquell punt.
No hi ha d'haver un de cada color(alçada)en cada filera.

viernes, 11 de mayo de 2012

MEDIOS DE COMUNICACIÓN1. Los MCM se pueden clasificar por la forma en que nos llegan:


PERIÓDICOS:

       *Impresos

       *Digitales
REVISTAS:

      *Impresas
      *Digitales


    AGENCIAS DE NOTICIAS:RADIO

    *Captadas por ondas
       *Captadas por Internet
       *Producidas en Internet

        *Por su página webTELEVISÓN:

        
        *Sus programas
        *Su página web
        *Su sistema de transmisión: ondas, cable, satélite


Los medios escritos se pueden clasificar por sus contenidos según el tipo de
información:

       *Información general
       *Información deportiva        *Información económica
        *Información televisiva

        *Información científica 
        
        *Información juvenil        *Información rosa, de corazón o de cotilleo

        *De la ciudad y su área de influencia

SEGÚN EL PRECIO:

*GratuitoDE PAGO:


        *En el momento de la compra


        *Por suscripción

viernes, 30 de marzo de 2012

VAGA A TOTA ESPANYA 29-M

Ha sigut una de les vagas mes grans de tota Espanya,els Espanyols estan en contra de la reforma laboral i aixo fa que succeeixi les vagas,per cridar l'atenció.
Son ja moltes les retallades:els ensenyaments públics,sanitaris... i moltes les pujades:la gasoil,l'aigua,electricitat...
Aquesta vaga general a afectat a tota Espanya,pero parlem en concret de Barcelona ,ha agut un grup de mes de 200 persones que trencaven immobiliari Urbà,oficis de persones treballant...Es la primera vegada que els mossos d'esquadra han tingut que utilitzar gasos lacrimògens.
Aquest succeït a tingut lloc el passat 29-3-12 en tota Espanya.
Aixo va començar amb les retallades,les pujades d'impostos,el gran nombre de persones que estan en l'atur...Hi han anat augmentant al punt d'estar en contra de la reforma laboral.
El objectiu d'aquesta vaga general es fa per que el PP vegi que ja som 4.422.359 parats a Espanya i que el nombre anirà augmentant si no fan res al respecte.Cada vegada hi ha mes gent que no cobra la paga de parat i que necessiten pagar l'aliment,hipoteca,enenyament dels fills...Pero la crisi esta empitjorant per moment.